Datum
11 februari 2019

De Adviesraad: van groot belang voor duurzame ontwikkeling

Saltro’s Adviesraad bestaat uit 14 artsen uit Midden Nederland en komt periodiek bij elkaar. “Deze zorgprofessionals zijn voor ons van grote waarden. Zij kijken met hun ervaring uit de dagelijkse praktijk kritisch naar Saltro en geven ons eerlijke feedback,” aldus Esther Talboom-Kamp, hoofd Raad van Bestuur van Saltro. “Samen met hen zetten we in op duurzame ontwikkeling van diagnostiek en streven we positieve impact na op zowel hun werkvoering als hun cliënten.”


Elk kwartaal komt de Adviesraad bijeen om ideeën, ontwikkelingen en lopende zaken bij Saltro te bespreken. In december vond de meest recente bijeenkomst plaats. De volgende onderwerpen werden besproken en zijn toegelicht door medewerkers van Saltro:

• GezondheidsLab;
• Huisbezoeken, hoe doen we het nu en waar willen we naar toe’
• Uitslagenportaal en de overgang naar een nieuwe leverancier waarmee het voor zorgvragers mogelijk wordt om direct in te loggen.

“Door de leden van de Adviesraad goed te informeren en hen te vragen naar hun ervaring, mening en visie leren we hoe we beter in kunnen spelen op hun behoeften”, zo zegt Jurgen Woerdman, lid Raad van Bestuur van Saltro. “Er wordt heel open gesproken over wat er beter moet, hoe we diensten en producten beter onder de aandacht kunnen brengen en wat de juiste oplossing is voor een bestaand probleem”.

Leden Adviesraad

 • Mevrouw drs. R. van de Goor (voorzitter)
 • De heer drs. J.G. Blommestein
 • Mevrouw drs. D. Cleuren
 • De heer drs. M. Ebbing
 • Mevrouw drs. G. van Gelderen
 • Mevrouw drs. D. Grundlehner
 • De heer drs. F.A.W. Hoogstraten
 • De heer drs. A.J. Klein Ikkink
 • Mevrouw dr. M. Reedijk
 • Mevrouw J. Vrancken
 • Mevrouw M. van Nieuwstadt
 • Mevrouw I. Stroes