Over het HudsonLab -hoogvolumelaboratorium COVID-19 PCR

Het Hudsonlab, onderdeel van Unilabs, is een hoogvolumelaboratorium voor COVID-19 PCR testen aan de Hudsondreef in Utrecht. Dit lab is in opdracht van VWS gebouwd om op grote schaal PCR testen te kunnen uitvoeren.

Testcapaciteit

Sinds januari is het mogelijk om dagelijks meer dan 20.000 patiëntmonsters te analyseren op coronavirus met real-time PCR-technieken. Met de bouw van het grootschalige Hudsonlab komt Saltro tegemoet aan de noodzaak om de testcapaciteit in Nederland, benodigd voor het indammen van de verspreiding van COVID-19, substantieel te verhogen.

Huidige situatie

Het Hudsonlab richt zich in eerste instantie op het analyseren van tests afkomstig van de teststraten van de GGD’en, op de publieke gezondheidszorg dus. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de actuele behoefte zal het laboratorium daarnaast mogelijk ook voor andere doelgroepen worden ingezet, zoals patiëntenzorg (via huisarts en in instellingen), zorgmedewerkers, bedrijven en zorgconsumenten.

Langere termijn

Daarnaast wordt samen met het ministerie VWS verkend welke functie(s) het laboratorium voor de langere termijn heeft. Te denken valt aan een opschalingslaboratorium bij toekomstige pandemieën, naar het voorbeeld van het calamiteitenhospitaal. Of aan een centraal moleculair laboratorium en diagnostisch centrum voor de eerste en tweedelijns zorg in de regio. Een dergelijk perspectief past in het veranderende diagnostisch landschap onder invloed van gekende ontwikkelingen in de zorg zoals schaalvergroting en specialisatie als gevolg van rationalisering en kostenbesparing.

Contact

Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met de accountmanager.