Directie

De directie van Saltro is eindverantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van Saltro. Zij legt verantwoording af aan de Unilabs NL. De directie overlegt regelmatig met de staf over het beleid en de uitvoering van dat beleid.

directeur Klant en Markt, tevens directievoorzitter
E: jjmalbadajelgersma@saltro.nl
T: 030 236 11 36

Adviesraad

De adviesraad van Saltro bestaat uit 12 huisartsen uit Midden-Nederland. Zij adviseert de raad van bestuur en doet suggesties voor verbeteringen van onze dienstverlening. De adviesraad is voor Saltro een belangrijke gesprekspartner om voeling te blijven houden met haar werkveld en haar klanten binnen de eerstelijns zorg.
Leden van de adviesraad:

- Mevrouw drs. R. van de Goor (voorzitter)
- Mevrouw M. van Nieuwstadt
- De heer drs. J.G. Blommestein
- Mevrouw drs. D. Cleuren
- De heer drs. M. Ebbing
- Mevrouw drs. G. van Gelderen
- Mevrouw I. Stroes
- Mevrouw drs. D. Grundlehner
- De heer drs. F.A.W. Hoogstraten
- De heer drs. A.J. Klein Ikkink
- Mevrouw dr. M. Reedijk
- Mevrouw J. Vrancken