Zelfdiagnostiek; blended diagnostics

De huisarts doet fantastisch werk. Er ontbreekt echter nog een belangrijke partner in de zorg en dat is de patiënt zelf.

Want voor een nog betere zorg zou iedereen, gezond en (chronisch) ziek, meer regie moeten kunnen nemen over de eigen ziekte en gezondheid. Tegenwoordig wordt die mogelijkheid gelukkig geboden, maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat

Lees hier de volledige blog van Esther Talboom-Kamp in ICT&health