Saltro supports talent

De wereld om ons heen verandert snel en dat heeft grote impact op de zorg. Om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden moeten wij als zorgprofessionals samenwerken om de zorg te vernieuwen en toekomstbestendig te maken.

Bestaande inzichten en eerder opgedane kennis zijn daarbij waardevol. Saltro is dan ook trots op alle collega’s die experts zijn binnen hun vakgebied. Samen met hen ontwikkelen we nieuwe producten en diensten én starten we nieuwe initiatieven en onderzoeken.

Bij Saltro voelen we ons verantwoordelijk voor de zorg van morgen waarbij de patiënt centraal staat en waarin we zinnig én zuinig omgaan met diagnostiek en behandelingen. Wij werken daarbij graag samen met jong talent. Zij zijn immers de toekomst en dagen ons uit anders naar dingen te kijken. Samen met hen komen we tot nieuwe perspectieven en blijven we ons als professionals en organisatie verrijken.

Investeren in de toekomst

Medewerkers van Saltro voeren waar mogelijk zelf wetenschappelijk onderzoek uit, en werken regelmatig mee aan externe (promotie)onderzoeken. Zij leveren bijvoorbeeld een bijdrage in de vorm van het delen van kennis en inzichten, verbinden onderzoekers en studenten met professionals uit het eigen netwerk en ondersteunen of helpen bij het verkrijgen van subsidie. 

Om jong talent te stimuleren en te helpen zich te ontwikkelen, is Saltro partner van initiatieven zoals de Weekendschool, Jinc, en SensUs. Daarnaast helpen wij graag mensen die (tijdelijk) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld Hussam. Ons doel is op een duurzame manier bij te dragen waar dat kan.

SensUs
SensUs is een internationale competitie georganiseerd door de TU Eindhoven in samenwerking met een internationaal team van professoren. Studenten-teams over de hele wereld worden uitgedaagd binnen 9 maanden een nieuw biosensorsysteem te ontwikkelen dat een heel specifieke medische bepaling kan uitvoeren. Uiterst relevant, aangezien biosensoren essentieel zijn voor point of care testing (POCT), waarmee diagnostiek wordt aangeboden in de directe omgeving van de patiënt. 

Saltro is expert op het gebied van POCT en onze collega’s Lara Harmans en Annelijn Goedhart uit het team innovatie staan de teams tijdens hun zoektocht naar de beste uitwerking bij.Rogier Hopstaken  is juryvoorzitter en bepaalt uiteindelijk met een internationaal team van experts welke teams winnen.

Dit jaar vindt SensUs plaats op 8 en 9 september op de TU Eindhoven. De teams hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan een sensor die NT-proBNP kan meten. Deze bepaling speelt een belangrijke rol in het diagnosticeren van hartfalen.

Meer lezen over wat Saltro zoal betekent voor studies en studenten?

  • Sepsis onderzoek 
  • Expertise delen met studenten van de TU Delft voor onderzoek omtrent POCT. Uitkomst wordt een generiek model dat kan voorspellen of een bepaalde point of care test wel of niet zal slagen binnen de huisartsenpraktijk.
  • CRP POCT kinderen in samenwerking met UMCU en MUMC
  • CRP POCT verpleeghuizen in samenwerking met VU, RIVM, MUMC, Julius UMCU
  • PROUD in samenwerking met UMCU
  • Mind-Tia in samenwerking met UMCU
  • EVA studie in samenwerking met UMCU en Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Evaluatie ELD Zorggroep Almere, Zilveren Kruis, Jan van Es Instituut
  • Internationale Delphi studie: Internationale definitie van een point-of-care test in de huisartsenpraktijk, in samenwerking met MUMC

Hier vindt u een verslag van de vorige editie van SensUs.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Annelijn Goedhart via 030-2361136 of innovatie@remove-this.saltro.nl.