Jaarbericht Innovatie 2017

Bij Saltro ligt de focus op de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die patiënten meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg.

Bekijk hier welke initiatieven Saltro in 2017 ontwikkelde om hier verder invulling aan te geven.